Разработка платного шаблона Joomla

logo union panaderia

Condicións Xeráis de Uso
O presente sitio Web www.panaderialanueva.com é titularidade de LA NUEVA DE NEDA S.L. (en diante La Nueva). O acceso ao sitio Web implica a aceptación do usuario das normas de uso que se establecen para este, así como a aceptación do contido da cláusula de Exención de responsabilidade e dos Dereitos da Propiedade Intelectual e Industrial aplicable. O usuario deberá consultar as condicións específicas que se establecen para o acceso e uso de determinados servizos dentro do presente Web site. O acceso aos devanditos servizos implica igualmente a aceptación das devanditas cláusulas polo usuario.
 
1. Dereitos de Propieade Intelectual e Industrial
A reprodución total ou parcial do contido da presente Web limítase á autorización expresa de La Nueva. O usuario do presente sitio Web comprométese a non reproducir, copiar, distribuír, transformar ou modificar os contidos do sitio Web, incluídos marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, xa sexan titularidade de La Nueva ou de terceiros, a menos que conte coa autorización do titular dos dereitos, nin a suprimir manipular ou de calquera forma alterar o “copyright”.
 
2. Exención de Responsabilidade

- No sitio Web albérgase información proveniente tanto de fontes propias como de terceiros, cun obxectivo puramente informativo quedando eximida La Nueva de calquera responsabilidade que se derive da inexactitude dos devanditos contidos. O acceso ao sitio Web é gratuíto e non xera relación comercial, contractual ou profesional ningunha entre os seus usuarios e La Nueva.

- No sitio Web inclúense enlaces e hipervínculos a outras páxinas Web que posibilitan o acceso ao usuario a prestacións, información e/ou servizos ofrecidos por terceiros e que non pertencen nin se encontran baixo o control de La Nueva. La Nueva non se fai responsable da información contida nestes.

- La Nueva non responderá en ningún caso do incumprimento de calquera norma aplicable en que poida incorrer o usuario xa sexa no acceso ao sitio Web ou no uso das informacións contidas neste así como no acceso aos enlaces e hipervínculos contidos no presente Web site.

- La Nueva poderá modificar, sen previo aviso, a información contida no sitio Web así como a súa configuración e presentación.

- Nos servizos do sitio Web que permiten ao usuario incluír opinións propias, que en todo caso deberán respectar os dereitos á honra e á intimidade e persoal e familiar dos demais usuarios e de terceiros, La Nueva non se fai responsable das opinións vertidas polos usuarios e recoñece a súa potestade de retirar e non publicar os contidos que non respecten os devanditos principios ou considere que atentan contra os dereitos fundamentais recoñecidos na normativa vixente.

- Ao visitar o sitio Web o navegador automaticamente envía a súa dirección IP, o tipo de navegador e outra información, o usuario autoriza a La Nueva a utilizar a devandita información para accións de mercadotecnia, xeración de estatísticas e mellora do sitio Web. O usuario pode utilizar a configuración do seu navegador para deshabilitar o uso de cookies.

- La Nueva ou Google Analytics pode almacenar información de seguimento da actividade do usuario no sitio Web, incluíndo proveniencia, páxinas vistas, tempo empregado, información descargada e calquera actividade realizada polo usuario no sitio Web. O usuario autoriza a La Nueva a utilizar a devandita información para accións de mercadotecnia, xeración de estatísticas e mellora do sitio Web.

 
3. Protección de Datos
Os datos de carácter persoal almacenados por La Nueva para a prestación dos servizos incluídos no presente sitio Web estarán suxeitos ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal ou lexislación vixente que a substitúa, así como á súa normativa de desenvolvemento.
    En cumprimiento da LOPD (L.O. 15/1999, de 13 de decembro)
    La Nueva de Neda , S.L con CIF: B-15741903 e domicilio en:
    Avd. de Algeciras, 89
    15510 Neda ( A Coruña)
    España
Infórmao de que os seus datos persoais van ser incorporados a un ficheiro titularidade da empresa. A finalidade do presente ficheiro é poder realizar unha eficaz xestión da súa solicitude co fin de poder enviarlle a resposta requirida. Os devanditos datos persoais non serán cedidos a ningún tipo de organización, nin pública nin privada, quedando baixo a plena responsabilidade de La Nueva De Neda S.l. Os afectados poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición fronte ao Responsable do Ficheiro na seguinte dirección:
    La Nueva de Neda
    Avd. de Algeciras, 89
    15510 Neda
    A Coruña
    España
    Ou mediante o envío dun e-mail na dirección Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

LANUEVA

Panaderia

Avd. de Algeciras, 89 Neda (A Coruña)

administración@panaderíalanueva.com

Chámenos: 981 380 610